11 07 2014

Tek gerçek '' KUR'AN '' dır...!

Dünya hayatıki bizler için boyutsal bir imkanlar denizi ve içindeki cezbedici bütün unsurları ile bir oluş ve yokoluş alanıdır.İnsan'ın yaradılışından bügüne kadar adına imtihan mı dersiniz yoksa olgunlaşma sürecimi ? devam etmekte, Hak ve batılın savaşı her birey için ya bizzat olayın içinde ,yada dolaylı yoldan olayla bağlantılı olarak devam ediyor. Bizler yapılması gerekenleri yapıp yapmamakla , adaletsizlik ve hak ihlallerine karşı tavrımızı belli edip etmemekle sınanıyoruz...Bu süreç tarih boyunca aksamadan devam ediyor.Hz. Adem(a.s) ve şeytandan başlayarak Habil ve Kabil...,gönderilmiş bütün peygamberlerin davetine icabet eden ve reddeden insan topluluklarına kadar hiç değişmiyor....,Her birey kendisine tahsis edilen ömür ve imkanlar dahilinde yaşıyor imtihan ediliyor ve ölüyor....İnsan bütün ihtiyaçları,zaafları,iradesi,korku ve kaygılarıyla aynı insan....Zaman ve Mekan değişsede İnsan hep aynı insan, Dünya hep aynı Dünya, Tarih tekerrür ediyor ....Maddi imkanlarınız ve pozisyonunuz ne olursa olsun, Kendinizi ne zannederseniz edin, ırkınız ve cinsiyetinizde sizi farklı kılmıyor. ,...Fark yaratabilecek tek ölçü Takvanız yani Allah katındaki değerinizdir ''Muhakkak ki, Allah yolunda en değerli olanınız, takvaca en ileri olanınızdır.(49/13)''
Takva ise Allah'ın tabiri ile : ''…İşte o kitap. Şüphesiz, takva sahiplerini hidayete erdiricidir. O takva sahipleri ki gaybe iman ederler,namazı dosdoğru kılarlar,kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler. Onlar, sana gönderilene (kur’ana ) ve senden önceki peygamberlere gönderilene de iman ederler ve ahirete de kesinlikle inanırlar. İşte böyle kimseler,rablerinden gelen bir hidayet üzerindedirler. Mutluluk ve kurtuluşa kavuşanlarda onlardır.(2/25)'' 
Şunu Unutmamamız gerekiyor bizim bu dünyada gözle görüp elle tutabildiğimiz ,yani maddesel olarak algılayabildiğimiz Tek gerçek '' KUR'AN '' dır....Herşey ölümlü ve geçicidir, Allah'ın sözleri asla.

Erol Yemenoğlu

0
0
0
Yorum Yaz