18 03 2013

TASAVVUFİ ANLAYIŞIN OLMASSA OLMAZI…

TASAVVUFİ ANLAYIŞIN OLMASSA OLMAZI… |  görsel 1

İnsanda Akıl ve duyular Kalbin kontrolüne girmediği sürece manevi anlamdaki olgunluk ortaya çıkmaz... bunun içinde İbadet ve riyazet ile kalbin temizlenmesi,tasviye edilmesi gerekmektedir.İbadet kul ile Allah arasındaki irtibatı sürekli ve canlı tıtarken riyazet ile de İnsan hayatını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde Kur'an ve sünnet çizgisinde düzenler.Duyular ve Akıl kesinlikle tasavvufi düşüncede reddedilen yada küçümsenen unsurlar değildir,Bununla birlikte de Kalbin kontrolünün dışında kalırsa Nefsaniyetin arzularına hizmet edecek insanı aşırılıklara ve kötülüklere sürekleyecektir...Tasavvufi düşünce İnsandaki Akıl ve duyuları Kur'an ve sünnet çizgisinde tutarak ona verilen imkanları kendisi ve toplumun yararına olacak şekilde kullanmasını sağlar...Kur'an ve sünnet çizgisi de insandaki İslama uygun Tasavvuf düşüncesinin ortaya çıkmasının olmassa olmazıdır. İnsanlar günümüz tabiri ile popüler kültürün tesiri altında kalarak ''Tasavvufi kavramları sakız gibi çiğneyip tüketirken'' Allah'ın kitabı; Kuran-ı kerimden ve Efendimiz (s.a.v)'ın sünnet-i  seniyesinden habersiz ve İlimsiz yaşamaları kabul edilmez ve anlaşılmaz bir durum ortaya koymaktadır.Kurandan ve Efendimiz(s.a.v)'in hadisi şeriflerinden habersizken tasavvufi metinleri okumak ciddi sapmalara ve yanlış anlama,yorumlamalara sebep olabilir çünkü her türlü bilgiyi Kur'an ve sünnet ölçüsüne uygunluğuna göre değerlendirip kabul etmemiz gerekmektedir...Kur'an ve sünnet ilminden uzak olan bir insanın bunu yapa bilmesi imlansızdır...

Erol YEMENOĞLU

0
0
0
Yorum Yaz