29 07 2013

Söz ve Anlam...!!!

Söz ve Anlam...!!! |  görsel 1
İnsanlar kapasiteleri oranında söylenen sözleri algılarlar,Bilinç ve bilinç altı kavramları bu algılayışın temel referans kaynaklarıdır...Söz söyleyen ve sözü anlayan arasındaki fark sözün doğru yada yanlış anlaşılmasınada büyük oranda etki eder.Cehalet,ön yargı,sabit fikir gibi engellemeler kişinin hem ilmini hemde hafsalasını daraltır...Sözü söyleyenin Referans aldığı kaynak ilmi ve irfani temellere dayanarak toplumsal bir mesaj verme niteliği taşıyorsa,...cehaletin bataklığında çırpınan insanların nasiblenmesi bir yana hakarete varan sözlerle kendi seviyesizliklerinin dibine vurması sözü söyleyen kişinin derecesini düşürmez aynı zamanda toplumun algılama düzeyinindeki boyutlarını gözler önüne serer....

Erol YEMENOĞLU

0
0
0
Yorum Yaz