18 08 2011

Fakat yaradılışım,hamurum,aşağılarda dolaşmaya, alçak şeylerle u

Fakat yaradılışım,hamurum,aşağılarda dolaşmaya, alçak şeylerle u |  görsel 1

Fakat yaradılışım,hamurum,aşağılarda dolaşmaya, alçak şeylerle uğraşmaya,hattâ bakmaya râzı olmuyor.Hiç söyliyemese de, hep Onu söylemeği,birşey ele geçiremezse de,hep Onu aramağı,kavuşamasa da,Onu özlemeyi istiyor.Tasavvuf büyüklerinden birkaçı Zat-i ilâhîyi müşâhede ediyoruz,demişlerse de,bununla,ne demek istediklerini,ancak,kendileri gibi yüksek olanlar anlar.O dereceye yetişmiyen,anlayamaz.Fârisî beyt tercümesi: Bilmiyenler,tanıyamaz bileni, O hâlde,sözü kısa kesmeli. İmam-ı Rabbani(k.s.) Devamı

18 08 2011

“Onun varlığına baktım, bana benim yokluğumu gösterdi...

“Onun varlığına baktım, bana benim yokluğumu gösterdi. Kendi yokluğuma baktım, bana kendini gösterdi. Bu halde üzüntü içinde kaldım. Derken hala var olan kalbe Haktan, “Varlığımı ikrar et”, diye nida geldi. O zaman dedim ki: “Senden başka senin varlığını kim ikrar edebilir? ‘Allah ikrar etti, kendisinden başka ilah olmadığını’ [AL-İ İMRAN 3:19] dememiş misin?” Ebu Hasan Harakani Hazretleri (k.s.) Feridüttin Attar - “Evliya Tezkireleri”. Devamı

18 08 2011

“Biz sarhoşken henüz üzüm yaratılmamıştı”....

  “Biz sarhoşken henüz üzüm yaratılmamıştı”“Biliyorum her şarap anıldığında, her şarap şişesine bakıldığında, her üzüm hasadı yapıldığında tuhaf bir biçimde ruhum ordaymışçasına beni anıyorlar. O şarabın etkisiyle sarhoş olmadım ben. O şarabı hiç ağzıma sürmedim. Onun tadını da bilmem. Kırmızı, beyaz, pembe, kızıl, eski, yeni, ne zaman ve nasıl yapılırsa yapılsın, nasıl içilirse içilsin hiçbir şarapta bir izim, bir gölgem yok. Yine de herkes beni anıyor şarap denince...Şarabı sarhoş edici bir içki olarak tatmamama rağmen sarhoşluğum hep arttı. Ve öyle bir an geldi ki ne kendimi ne gayr’ı bildim.” ..Ömer Hayyam(k.s) Devamı

07 10 2010

Sonsuzluğun kıyısındayım bir adım kalmış ötelere.....

Gözlerim kapalı..Ağlıyorum içime içime....Soruyorum kendime,denizlerin ortasında ,denizim ben, deniz olduğumu bilmeden...Bakmaktayım ufka ,ufuk olduğumu bilmeden..... Yalnızlığım ,umarsızlığım...bozarken dengemi,tutunmaya çalışıyorum ,dalgaların bütün hıncıncına rağmen......Kayığım; nefsim olmuş tutuyor....BEN'i,deniz çağırıyor..BEN'i.... Deniz çağırıyor beni....Sonsuzluğun kıyısındayım bir adım kalmış ötelere...... Devamı

03 10 2010

EFRAD-I VEL ÜMENAİ MELAMİYYE ABDALI... VEL HASIL KELAM "MUHAMMED

   Bismillahirrahmanirrahim.      Cem-ül cem ile Ahadiyet-ül cem arasında 70 tane makam vardır. Bu 70 makam ise sonsuz boyutta bir ilim ve alemdir. Bu boyutta ki tüm alemler iç içe geçmiş durumdadır. Ahadiyet-ül cem makamı, tüm alemlerdeki iç içe geçmiş alemlerin içindeki en zerre varlığa dahi sirayet eder.Ahadiyet-ül cem makamına ulaşmak imkansızdır. Çünkü insan ilmi kebiri, bu boyutu algılamaya gücü yetmez. Burası tamamen alemin sahibi olan ve alemin yaratılmasına sebep olan ve yaratılan tüm alemlerin ilmi ile yüklü olan, Nur sahibi Hz Muhammed (sav) in makamıdır. Yetimin malıdır. Ancak onun daveti ile anlık girilir ve çıkılır. Bu giriş çıkış dahi insanda büyük şaşkınlık, hayret hatta baygınlıklara sebep olur. Bu makamda “şaşırmadı bile” sözüyle yüceltilen tek kişi Hz Muhammed dir. Çünkü bulunduğu makam öyle akla ve hayale sığmaz bir yer ki “şaşırmadı bile” sözüyle belki bir şeyler anlatılabilir. Yani bu söz ile hitap edilen kişi makamın sahibi olup, orada şaşırmayacak olan da tek kişidir. Tüm alem O’nda mevcutken, hatta varlığın yaratılmasına sebep olan şey bizzat kendisiyken neden şaşırsın ki (sav).  terk et, terki de terk et...makam falan bırakma gönlünde.. makam denilen şey iblisin meratibi kandırmaya çılıştığı gizli şirk tir..makamı kimse kimseye veremez. sadece Kur'an okuyan yerini ve seviyesini belirler. Makamını dile getiren hiçbir şey olamamıştır hala..o sadece "zan" eder..Oysa iblis onu bu zanlarla oyalamaktadır.  Tevhid nedir?Tevhid tevhid ‘dir.Tevhid tevhid ‘dir.Tevhid tevhid ‘dir. peki nedir bu....?  tevhid birlemektir. ama bir yere kadar.Tabii ki birlemek birlemektir.     ... Devamı