23 03 2013

İSLAM VE TASAVVUF FARKLI ŞEYLER DEĞİLDİR...

İSLAM VE TASAVVUF FARKLI ŞEYLER DEĞİLDİR... |  görsel 1

İslam ve tasavvuf farklı şeyler değildir...İnsanların nefsine hoş gelen ve onların Kur'an ve sünnet çizgisinden uzaklaştıran hiçbir söylem tasavvufi olamaz.Tasavvuf islam dinini Kura'an ve sünnet çizgisinde yaşama konusunda daha hassas,daha dikkatli,temkinli ve tedbiri elden bırakmayan anlayışın ifadesi olabilir.
Hayatında bir kere Kuran-ı kerim'i mealinden dahi okumamış,Hadisi şeriflerden haberi bile olmayan,İtikadın ve amelin ne anlama geldiğini bilmeyen Şeriat değince aklına birilerinin şartlandırması gelen ve önyargılarıyla hareket eden insanların tasavvuftan söz etmesi yada kendini tasavvuf ehli gölmesi anlaşılır bir şey değildir...İslam dinine mensup olan müslüman insanların dini konularda azami hassasiyet göstererek itikaden ve amelen ifrat ve tefrite düşmeden Hadisi kudside belirtildiği şekliyle -Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:  "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:"Allah Teâla Hazretleri şöyle ferman buyurdu: "Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım (aynî veya kifaye) şeyleri  eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı (aklettiği kalbi, konuştuğu dili) olurum. Benden bir şey isteyince onu veririm, benden sığınma talep etti mi onu himayeme alır, korurum. Ben yapacağım bir şeyde, mü'min kulumun ruhunu kabzetmedeki tereddüdüm kadar hiç tereddüte düşmedim: O ölümü sevmez, ben de onun sevmediği şeyi sevmem."(Buhârî, Rikak 38.)...Buyurulmaktadır.
Bu hadisi kudsidede ifade edildiği gibi Allah (c.c) hazretlerinin ençok hoşuna giden amel ''Ona farz kıldığım (aynî veya kifaye) şeyleri  eda etmesidir'' denilmektedir. Namaz da bu farz ibadetlerin başında gelmektedir.

Erol YEMENOĞLU

0
0
0
Yorum Yaz