20 02 2013

Arayış ve sorgulamaya dair düşünceler.....;

Arayış ve sorgulamaya dair düşünceler.....; |  görsel 1

Arayış ve sorgulamaya dair düşünceler.....; Gerçek varlık Allah'tır...İnsanın ve alemin varlığı sadece bir algıdan ve yanılsamadan ibarettir.İnsan var olmadığı için yalnızca kendi gibi var olmayan şeyleri görüp algılaya bilir.Gerçekten var olsaydı Allah'ın yanında ikinci bir varlık olurdu ki bu olacak şey değildir.Allah'ı zati itibarıyle görmek isteyen ve bu nedenle iman etmeyen insanların acziyeti ve içine düştükleri çıkmaz kendilerinin var olduğu zannı dır.Varlığı yokluk olarak anlatmaya kalktığımızda anlaşılması zor belki imkansız gelecek,ama Var olmak sadece Allah'a mahsustur.İnsanın var oluşu kendisini benlik olarak ifade etmesinden kaynaklanır bu benlik ben kimim sorusuna cevap bulamaz sadece etiketlerden bahseder....''Düşünüyorum öyleyse varım tezi'' Bu yanılgının enbüyük sebeplerinden biridir.Çünkü düşünen varlık insanın kendisi değidir...Özne ve nesne ayrımı,Bütünlüğü algılaya bilmemiz için kullandığımız araçlardır.Gizli hazinenin bilinmesi yani potansiyel varlığın açılması ve bu açılmanın devam etmesi ve algılanmasından ibarettir.Algılamak potansiyel olanı(ayan-ı sabite) açığa çıkarmaktır yani bilimsel bir dil ile anlatırsak  enerjiyi Maddeye dönüştürmektir.

Erol YEMENOĞLU

0
0
0
Yorum Yaz