04 04 2013

ANLAMAK VE İÇSELLEŞTİRMEK…

ANLAMAK VE İÇSELLEŞTİRMEK… |  görsel 1

İnsan duyu organları vasıtasıyla herhangi bir şey'i algıladığında...Gördüğü sadece sınırlı kapasitesi oranında anlaya bildiği kadardır...Anlama kapasitesini iki şekilde artıra bilirsin birincisi baktığına şartlanmış bakış açısıyla bakmamak,bu ancak ilim ile elde edilir..ikincisi ise İlmini irfan ile bütünleştirip artırarak baktığının formasyonunu ve manasını görebilecek kabiliyeti edine bilmek.Bu aşamadan sonra ise Anlamak geliyor anlamak ta gördüğünü muhakeme yeteneğin sayesinde yorumlaya bilmektir,bu süreçte insan Aklın ötesine geçer..Anamak,anlamlandırmayı getirmesse kısır bir algılayış ortaya çıkar.En sonunda ise İdrak süreci devreye girer.İdrak etmek ise içselleştirmektir..İrfanın derinliği ,Aklın ötesinde ,kendini algıladığın ile bütünsel bir birlikteliğe dönüştürmek...Bu noktada Algılayan ile algılanan bir olur...Gören göz değildir sadece...İnsanın her tarafı göz olur....

Erol YEMENOĞLU

0
0
0
Yorum Yaz